Termeni şi condiţii

I. Dispoziţii de bază

Prezentele Condiţii Generale Comerciale (denumite în continuare „Termeni şi Condiţii“) sunt emise în conformitate cu § 1751 şi urm. din Legea nr. 89/2012 din M.O., Codul civil (denumit în continuare „Cod civil“) de către

SMARTOMAT s.r.o.
Nr. de identificare: 05200342, CIF: CZ05200342

având sediul: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Republica Cehă
înscrisă la Tribunalul Regional din Ústí nad Labem, secţiunea C, nr. de ordine 37695

Date de contact:

E-mail: info@armodd.ro
Telefon: +40 373 800 148

Punct de lucru:

1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Republica Cehă
www.armodd.ro
(denumită în continuare „Vânzător“)

 • Prezenţii Termeni şi Condiţii reglementează drepturile şi obligaţiile reciproce ale Vânzătorului şi persoanei fizice care încheie contractul de vânzare-cumpărare în afara afacerilor sale în calitate de consumator sau în cadrul afacerilor sale - menţionând numărul de identificare, (denumit în continuare: „Cumpărător“), prin interfaţa web plasată pe pagina de web disponibilă pe adresa de internet www.armodd.ro (denumit în continuare „magazin online“).
 • Dispoziţiile Termenilor şi Condiţiilor fac parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare. Dispozițiile din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate faţă de dispoziţiile contrare ale prezenţilor Termeni şi Condiţii.
 • Prezenţii Termeni şi Condiţii şi contractul de vânzare-cumpărare se încheie în limba română.

II. Informaţii privind bunurile şi preţurile

 • Informaţiile privind bunurile, inclusiv preţurile bunurilor individuale şi caracteristicile lor principale, sunt menţionate pentru bunurile individuale în catalogul magazinului online. Preturile prezentate includ TVA (19%), toate taxele şi costurile aferente returnării bunurilor, dacă aceste bunuri prin natura lor nu pot fi returnate pe calea poştală obişnuită. Preţurile bunurilor sunt valabile pe toată perioada afişării lor în magazinul online. Această dispoziţie nu exclude negocierea unui contract de vânzare-cumpărare în condiţii stipulate în mod individual.
 • Orice prezentare a bunurilor incluse în catalogul magazinului online are caracter informativ şi vânzatorul nu este obligat sa încheie un contract de vânzare-cumparare pentru aceste bunuri.
 • Informaţiile privind costurile asociate ambalării şi livrării bunurilor sunt publicate în magazinul online. Informaţiile privind costurile asociate ambalării şi livrării bunurilor prezentate în magazinul online sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul României.
 • Eventualele reduceri de preţ nu pot fi cumulate între ele, cu excepţia cazului în care Vânzătorul convine altfel cu Cumpărătorul.

III. Comanda şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare

 • Cheltuielile apărute Cumpărătorului la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (cheltuieli pentru conectare la internet, cheltuieli pentru convorbiri telefonice) vor fi suportate de către Cumpărător. Aceste costuri nu diferă de tariful de bază.
 • Cumpărătorul comandă bunurile în următoarele moduri:
  • prin intermediul contului său de client, dacă şi-a făcut o înregistrare prealabilă la magazinul online,
  • prin completarea formularului de comandă fără înregistrare.
 • La plasarea comenzii, Cumpărătorul alege bunurile, numărul de bucăţi, modalitatea de plată şi de livrare.
 • Înainte de trimiterea comenzii, Cumpărătorul poate verifica şi modifica informaţiile pe care le-a introdus în comandă. Cumpărătorul trimite comanda Vânzătorului dând click pe butonul Finalizare comandă. Informaţiile indicate în comandă sunt considerate de către Vânzător ca fiind corecte. Comanda este valabilă numai cu condiţia completării tuturor informaţiilor obligatorii din formularul de comandă şi confirmării din partea Cumpărătorului că a citit prezenţii Termeni şi Condiţii.
 • Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va trimite Cumpărătorului confirmarea de primire a comenzii pe adresa de e-mail pe care Cumpărătorul a indicat-o la plasarea comenzii. Această confirmare se consideră încheiere a contractului. Confirmarea va fi însoţită de Termenii şi Condiţiile actuale ale Vânzătorului. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie prin confirmarea comenzii de către Vânzător pe adresa de e-mail a Cumpărătorului.
 • În cazul în care Vânzătorul nu poate îndeplini vreo cerinţă specificată în comandă, acesta va trimite Cumpărătorului o ofertă modificată pe adresa de e-mail a acestuia. Oferta modificată se consideră a fi o nouă propunere a contractului de vânzare-cumpărare, contractul de vânzare-cumpărare fiind încheiat în acest caz prin confirmarea Cumpărătorului de acceptare a acestei oferte, transmisă Vânzătorului pe adresa de e-mail specificată în prezenţii Termeni şi Condiţii.
 • Toate comenzile primite de Vânzător sunt obligatorii. Cumpărătorul poate anula comanda până când acesta nu va primi notificarea de primire a comenzii de către Vânzător. Cumpărătorul poate anula comanda telefonic, la numărul de telefon sau pe e-mailul Vânzătorului specificate în prezenţii Termeni şi Condiţii.
 • În cazul unei erori tehnice evidente, apărute la Vânzător la indicarea preţului bunurilor în magazinul online sau în timpul plasării comenzii, Vânzătorul nu este obligat să livreze Cumpărătorului bunurile la acest preţ vădit incorect, nici chiar în cazul în care Cumpărătorului i-a fost transmisă confirmarea automată de primire a comenzii, în conformitate cu prezenţii Termeni şi Condiţii. Vânzătorul informează imediat Cumpărătorul în privinţa acestei erori şi transmite Cumpărătorului oferta modificată pe adresa de e-mail a acestuia. Oferta modificată se consideră a fi o nouă propunere a contractului de vânzare-cumpărare, contractul de vânzare-cumpărare fiind încheiat în acest caz prin confirmarea Cumpărătorului de acceptare, transmisă Vânzătorului pe adresa de e-mail a acestuia.

IV. Contul de client

 • Pe baza înregistrării Cumpărătorului facute la magazinul online, Cumpărătorul îşi poate accesa contul de client. Cumpărătorul poate comanda bunuri din contul său de client. Cumpărătorul poate comanda bunuri şi fără înregistrare.
 • La înregistrarea în contul de client şi la plasarea comenzii bunurilor, Cumpărătorul este obligat să menţioneze toate datele corect şi conform realităţii. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele indicate în contul de utilizator la orice modificare a acestora. Informaţiile indicate de către Cumpărător în contul de utilizator şi la plasarea comenzii bunurilor sunt considerate de către Vânzător ca fiind corecte.
 • Accesul la contul de client este securizat cu nume de utilizator şi parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor necesare accesării contului său de client. Vânzătorul nu este responsabil pentru utilizarea abuzivă a contului de client de către persoane terţe.
 • Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de client de către persoane terţe.
 • Vânzătorul poate şterge contul de utilizator, îndeosebi în cazul în care Cumpărătorul nu a mai folosit contul de utilizator o perioadă lungă de timp sau dacă Cumpărătorul încalcă obligaţiile care îi revin în temeiul contractului de vânzare-cumpărare şi al prezenţilor Termeni şi Condiţii.
 • Cumpărătorul reţine că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special atunci când este necesară mentenanţa echipamentelor hardware şi software ale Vânzătorului sau mentenanţa echipamentelor hardware şi software ale persoanelor terţe.

V. Condiţii de plată şi livrarea bunurilor

 • Preţul bunurilor şi orice costuri asociate cu livrarea bunurilor conform contractului de vânzare-cumpărare pot fi achitate de către Cumpărător în următoarele moduri:
  • prin transfer bancar în contul Vânzătorului IBAN CZ5903000000000301240286 deschis la ČSOB a.s.,Republica Cehă
  • cu cardul de plată
  • prin transfer bancar în contul Vânzătorului prin gateway-ul de plată GoPay,
  • ramburs în numerar la predarea bunurilor,
  • în numerar sau cu cardul de plată la ridicarea personală la punctul de ridicare a coletelor.
 • Împreună cu preţul de achiziţie, Cumpărătorul este obligat să achite Vânzătorului şi costurile asociate ambalării şi livrării bunurilor, în cuantumul convenit. Dacă în continuare nu este specificat în mod expres altfel, mai jos, prin preţ de achiziţie se înţelege şi costurile asociate livrării bunurilor.
 • În cazul plăţii în numerar, preţul de achiziţie se achită la primirea bunurilor. În cazul plăţii fără numerar, preţul de achiziţie se achită în termen de 14 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
 • În cazul efectuării plăţii prin gateway-ul de plată, Cumpărătorul procedează conform instrucţiunilor prestatorului de plăţi electronice în cauză.
 • În cazul plăţii fără numerar, obligaţia Cumpărătorului de achitare a preţului de achiziţie este îndeplinită în momentul în care suma de plată este creditată în contul bancar al Vânzătorului.
 • Vânzătorul nu solicită Cumpărătorului niciun avans sau o altă plată similară. Plata preţului de achiziţie înainte de trimiterea bunurilor nu se consideră a fi avans.
 • Bunurile sunt livrate Cumpărătorului:
  • la adresa specificată de Cumpărător în comandă
  • prin punctul de ridicare, la adresa acestuia specificată de Cumpărător
 • Modalitatea de livrare se selectează la plasarea comenzii bunurilor.
 • Costurile pentru livrarea bunurilor, în funcţie de modalitatea de expediere şi de preluare a bunurilor, sunt indicate în comanda Cumpărătorului şi în confirmarea comenzii de către Vânzător. În cazul în care modalitatea de transport este convenită în baza unei cerinţe speciale a Cumpărătorului, riscul şi orice costuri suplimentare asociate acestei modalităţi de transport sunt suportate de Cumpărător.
 • Daca Vânzătorul este obligat conform contractului de vânzare-cumpărare sa livreze bunurile în locul specificat de Cumpărător în comandă, Cumpărătorul este obligat sa preia bunurile la livrare. În cazul în care din motive din partea Cumpărătorului este necesară livrarea repetă a bunurilor sau într-un alt mod decât cel menţionat în comandă, Cumpărătorul este obligat să achite costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv costurile asociate unei alte metode de livrare.
 • La primirea bunurilor de la transportator, Cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor, iar în cazul oricăror defecte să anunţe imediat acest lucru transportatorului. În cazul constatării vreunei deteriorări a ambalajului care indică desfacerea neautorizată a coletului, Cumpărătorul are dreptul să refuze preluarea coletului de la transportator.
 • Vânzătorul va emite Cumpărătorului documentul fiscal - factura. Documentul fiscal este trimis pe adresa de e-mail a Cumpărătorului
 • Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunurilor în urma achitării preţului integral de achiziţie al bunurilor, inclusiv costurile de livrare, dar abia după preluarea bunurilor. Răspunderea pentru distrugerea accidentală, deteriorarea sau pierderea bunurilor trece la Cumpărător în momentul preluării bunurilor sau în momentul în care Cumpărătorul a avut obligaţia să preia bunurile, dar, în contradicţie cu contractul de vânzare-cumpărare, nu a procedat astfel.

VI. Rezilierea contractului

 • Cumpărătorul care a încheiat contractul de vânzare-cumpărare în afara afacerilor sale, în calitate de consumator, are dreptul de a rezilia contractul de vânzare-cumpărare.
 • Termenul pentru rezilierea contractului este de 14 zile
  • de la data preluării bunurilor,
  • de la data preluării ultimului lot de bunuri, dacă obiectul contractului constă în mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părţi
  • de la data preluării primului lot de bunuri, dacă obiectul contractului constă în livrarea regulată repetată de bunuri.
 • Cumpărătorul nu poate, printre altele, să rezilieze un contract de:
  • prestare a serviciilor, dacă acestea au fost prestate cu acordul său expres prealabil înainte de expirarea termenului pentru rezilierea contractului şi dacă înainte de încheierea contractului Vânzătorul a informat Cumpărătorul că, într-un astfel de caz, nu are dreptul la rezilierea contractului,
  • furnizare de bunuri sau servicii, al căror preţ depinde de fluctuaţiile pieţei financiare, independent de voinţa Vânzătorului şi care pot apărea în termenul pentru rezilierea contractului,
  • furnizare de băuturi alcoolice, care pot fi livrate abia după treizeci de zile şi al căror preţ depinde de fluctuaţiile pieţei financiare, independent de voinţa Vânzătorului,
  • livrare de bunuri personalizate conform cerinţelor Cumpărătorului sau pentru persoana acestuia,
  • livrare de bunuri perisabile, precum şi de bunuri care după livrare au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri,
  • livrare de bunuri într-un ambalaj închis, pe care cumpărătorul le-a scos din ambalaj şi din motive de igienă nu mai pot fi returnate,
  • furnizare a unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator, dacă acesta a desfăcut ambalajul original,
  • livrare de ziare, periodice sau reviste,
  • livrare de conţinut digital, dacă acesta nu a fost livrat pe un suport material şi a fost livrat cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului înainte de expirarea termenului pentru rezilierea contractului şi dacă înainte de încheierea contractului Vânzătorul a informat Cumpărătorul că, într-un astfel de caz, nu are dreptul la rezilierea contractului,
  • în alte cazuri prevăzute în § 1837 din Codul civil al Republicii Cehe.
 • Pentru respectarea termenului pentru rezilierea contractului, Cumpărătorul trebuie să notifice rezilierea în termenul pentru rezilierea contractului.
 • Pentru rezilierea contractului de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul poate folosi formularul model pentru rezilierea contractului, pus la dispoziţie de către Vânzător. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare va fi notificată de către Cumpărător pe adresa de e-mail sau de corespondenţă a Vânzătorului, indicată în prezenţii Termeni şi Condiţii. Vânzătorul va confirma imediat Cumpărătorului primirea formularului.
 • În cazul rezilierii contractului de către Cumpărător, acesta este obligat să returneze Vânzătorului bunurile în termen de 14 zile de la rezilierea contractului. Cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către Vânzător, chiar şi în cazul în care bunurile prin natura lor nu pot fi returnate pe calea poştală obişnuită.
 • În cazul rezilierii contractului de către Cumpărător, Vânzătorul îi va returna fără întârziere, cel mai târziu însă în 14 zile de la rezilierea contractului, toate mijloacele băneşti, inclusiv costurile de livrare pe care le-a primit de la acesta şi în acelaşi mod. Vânzătorul va returna Cumpărătorului mijloacele băneşti primite într-un alt mod numai dacă Cumpărătorul este de acord cu acest lucru şi dacă astfel nu îi vor apărea costuri suplimentare.
 • Dacă Cumpărătorul a ales o altă metodă decât cea mai ieftină metodă de livrare a bunurilor oferită de Vânzător, Vânzătorul va returna Cumpărătorului costurile asociate livrării bunurilor în cuantumul corespunzător celei mai ieftine metode oferite de livrare a bunurilor.
 • În cazul rezilierii contractului de către Cumpărător, Vânzătorul nu este obligat să returneze Cumpărătorului mijloacele băneşti primite înainte de predarea bunurilor sau de dovedirea trimiterii bunurilor de către Cumpărător Vânzătorului.
 • Se recomandă returnarea bunurilor către Vânzător nedeteriorate, neutilizate şi intacte şi, dacă este posibil, în ambalajul original. Vânzătorul are dreptul să procedeze în mod unilateral la compensarea daunelor produse bunurilor cu preţul de achiziţie revendicat de Cumpărător.
 • Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul de vânzare-cumpărare în cazul epuizării stocurilor, indisponibilităţii bunurilor sau atunci când producătorul, importatorul sau furnizorul bunurilor a întrerupt producţia sau importul bunurilor. Vănzătorul va informa imediat Cumpărătorul pe adresa de e-mail indicată în comandă şi va returna în termen de 14 zile de la rezilierea contractului toate mijloacele băneşti, inclusiv costurile de livrare, pe care le-a primit de la acesta în baza contractului şi în acelaşi mod sau într-un alt mod specificat de către Cumpărător.

VII. Drepturile în cazul lipsei conformităţii

 • Clientul are dreptul de a reclama bunurile în termen de 24 de luni de la primirea bunurilor noi şi de 12 luni de la primirea bunurilor utilizate, adică de calitatea a II-a (defecte vizibile).
 • Vânzătorul este răspunzător faţă de Cumpărător pentru orice lipsă a conformităţii la momentul primirii bunurilor. În special, Vânzătorul este răspunzător faţă de Cumpărător dacă în momentul în care Cumpărătorul preia bunurile:
  • bunurile nu au caracteristicile stipulate de părţi şi, în lipsa unui acord, caracteristicile descrise de Vânzător sau producător sau aşteptate de către Cumpărător, date fiind natura bunurilor şi declaraţiile făcute de aceştia prin publicitate,
  • bunurile nu corespund scopului de utilizare declarat de Vânzător sau scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal bunurile de acelaşi tip,
  • bunurile nu au aceleaşi calităţi sau design ca şi bunurile prezentate ca mostră sau model, dacă calitatea sau designul au fost determinate conform mostrei sau modelului convenit,
  • bunurile nu sunt în cantitatea, nu au dimensiunile sau greutatea corespunzătoare şi
  • bunurile nu corespund cerinţelor reglementărilor legale.
 • În cazul în care lipsa de conformitate apare în termen de şase luni de la primirea bunurilor de către Cumpărător, se prezumă că lipsa de conformitate a existat la momentul primirii bunurilor. În cazul în care în termen de douăzeci şi patru de luni de la primire se constată o lipsă de conformitate a bunurilor de consum, Cumpărătorul are dreptul de solicita aducerea bunurilor la conformitate. Această dispoziţie nu se aplică, în cazul bunurilor vândute la preţ redus, pentru lipsa de conformitate pentru care s-a convenit preţul redus, în cazul uzurii cauzate de utilizarea normală a acestora, în cazul bunurilor utilizate, pentru lipsa de conformitate care corespunde gradului de utilizare sau de uzură a bunurilor, care a existat la primirea lor de către Cumpărător sau dacă reiese din natura bunurilor.
 • În cazul constatării lipsei de conformitate, Cumpărătorul poate depune o reclamaţie şi poate solicita:
  • înlocuirea bunului cu unul nou,
  • repararea bunului,
  • o reducere rezonabilă din preţul de achiziţie,
  • rezilierea contractului.
 • Cumpărătorul are dreptul să rezilieze contractul
  • dacă lipsa de conformitate este una semnificativă,
  • dacă bunul nu poate fi utilizat în mod corespunzător din cauza reapariţiei lipsei conformităţii după reparaţie,
  • dacă bunurile prezintă un număr mai mare de defecte.
 • Vânzătorul este obligat să accepte reclamația la orice punct de lucru în care este posibilă acceptarea reclamaţiei, eventual la sediul social. Vânzătorul este obligat să elibereze Cumpărătorului o confirmare scrisă care să cuprindă data când Cumpărătorul a depus reclamaţia, conţinutul reclamaţiei şi modalitatea soluţionării acesteia solicitată de Cumpărător, precum şi confirmarea datei şi modului soluţionării reclamaţiei, inclusiv confirmarea efectuării reparaţiei şi durata acesteia, eventual motivarea scrisă a respingerii reclamaţiei.
 • Vânzătorul sau angajatul autorizat de acesta se va exprima în privinţa reclamaţiei imediat, în cazuri dificile, în termen de trei zile lucrătoare. Acest termen nu include perioada rezonabilă, în funcţie de tipul produsului sau a serviciului, necesară pentru evaluarea profesională a lipsei conformităţii. Reclamaţia, inclusiv remedierea defectului, trebuie soluţionate imediat, cel mai târziu în 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei, dacă Vânzătorul şi Cumpărătorul nu vor conveni o perioadă de timp mai lungă. Nesoluţionarea reclamaţiei în acest termen este considerată o încălcare semnificativă a contractului şi Cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul de vânzare-cumpărare. Momentul depunerii reclamaţiei este considerat a fi momentul la care manifestarea voinţei Cumpărătorului (exercitarea dreptului de aducere a bunului la conformitate) este transmisă Vânzătorului.
 • Vânzătorul informează Cumpărătorul în scris despre rezultatul reclamaţiei.
 • Drepturile în cazul lipsei conformităţii nu îi revin Cumpărătorului, dacă înainte de primirea bunului ştia de lipsa conformităţii sau dacă a produs-o el însuşi.
 • În cazul unei reclamaţii întemeiate, Cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor survenite şi suportate în legătură cu reclamaţia. Cumpărătorul îşi poate exercita acest drept la Vânzător în termen de o lună de la expirarea perioadei de garanţie.
 • Cumpărătorul are posibilitatea de a alege modalitatea de soluţionare a reclamaţiei.
 • Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante în cazul lipsei conformităţii sunt reglementate de § 1914-1925, § 2099-2117 şi § 2161-2174 din Codul civil şi Legea nr. 634/1992 din M.O. privind protecţia consumatorilor.
 • Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor legate de răspunderea Vânzătorului pentru lipsa conformităţii sunt reglementate în Regulamentul pentru reclamaţii al Vânzătorului.

VIII. Corespondenţa

 • Părţile contractante îşi pot transmite reciproc corespondenţa scrisă prin poştă electronică.
 • Cumpărătorul transmite Vânzătorului corespondenţa pe adresa de e-mail specificată în prezenţii Termeni şi Condiţii. Vânzătorul transmite Cumpărătorului corespondenţa pe adresa de e-mail menţionată în contul său de client sau în comandă.

IX. Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor

 • Pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum, care decurg din contractul de vânzare-cumpărare, este competent Serviciul Ceh de Inspecţie Comercială, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, nr. de identificare: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pentru soluţionarea online a litigiilor, care se află pe adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr, poate fi utilizată pentru soluţionarea litigiilor derivate din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Vânzător şi Cumpărător.
 • Centrul European al Consumatorului Republica Cehă, cu sediul social Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum).
 • Vânzătorul are dreptul de a comercializa bunuri pe baza autorizaţiei de funcţionare. Controlul autorizaţiilor de funcţionare este efectuat de către Biroul de Autorizare Activităţi Comerciale competent. Serviciul Ceh de Inspecţie Comercială, într-o măsură limitată, printre altele, supraveghează şi respectarea Legii nr. 634/1992 din M.O., privind protecţia consumatorilor.

X. Dispoziţii finale

 • Toate acordurile dintre Vânzător şi Cumpărător sunt guvernate de legislaţia Republicii Cehe. Dacă relaţia constituită prin contractul de vânzare-cumpărare conţine un element internaţional, atunci părţile convin că relaţia este guvernată de legislaţia Republicii Cehe. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului reieşite din normele juridice general obligatorii.
 • În relaţia cu Cumpărătorul, Vânzătorul nu este obligat prin niciun Cod de Conduită în sensul dispoziţiilor § 1826 alin. 1 lit. e) din Codul civil.
 • Toate drepturile asupra site-ului Vânzătorului, în special drepturile de autor asupra conţinutului, inclusiv aspectul paginii, fotografiile, filmele, graficele, mărcile comerciale, logo-urile şi alte conţinuturi şi elemente, aparţin Vânzătorului. Este interzisă copierea, modificarea sau utilizarea într-un alt mod a site-ului web sau a oricărei părţi a acestuia fără acordul Vânzătorului.
 • Vânzătorul nu este responsabil pentru erorile apărute în urma intervenţiilor persoanelor terţe în magazinul online sau ca urmare a utilizării acestuia în contradicţie cu destinaţia sa. La utilizarea magazinului online, Cumpărătorul nu are voie să utilizeze procedee care ar putea afecta negativ funcţionarea acestuia şi nu are voie să întreprindă nicio acţiune care i-ar putea permite lui sau persoanelor terţe intervenţia neautorizată sau utilizarea neautorizată a software-ului sau a altor componente care alcătuiesc magazinul online, nici să utilizeze magazinul online, părţile acestuia sau software-ul acestuia într-un mod care ar fi în contradicţie cu scopul sau destinaţia sa.
 • Prin prezenta, Cumpărătorul îşi asumă riscul unei schimbări a circumstanţelor în sensul § 1765 alin. 2 din Codul civil.
 • Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv Termenii şi Condiţiile, este arhivat de către Vânzător în formă electronică şi nu este accesibil.
 • Vânzătorul poate modifica sau completa versiunea Termenilor şi Condiţiilor. Această dispoziţie nu afectează drepturile şi obligaţiile apărute în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor şi Condiţiilor.
 • Anexă la Termeni şi Condiţii este formularul model pentru rezilierea contractului.

Prezenţii Termeni şi Condiţii intră în vigoare la data de 1.1.2022

Retururi și reclamații

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz