Regulament pentru reclamaţii

Aveţi vreo problemă sau a apărut vreun defect la bunurile achiziţionate de la noi? Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor luate de noi, uneori, şi acest lucru se poate întâmpla. Termenul de garanţie al bunurilor este de 2 ani. Ne vom strădui să vă soluţionăm reclamaţia cât mai curând posibil şi într-un mod pe deplin satisfăcător.

Cum să procedaţi în cazul unei reclamaţii

Mai întâi, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail info@armodd.ro Menţionaţi motivul reclamaţiei, eventual descrieţi defectul.

Imediat după ce vă vom răspunde, dacă nu vom specifica altfel, împachetaţi bunurile cu grijă (pentru a evita deteriorarea în timpul transportului) şi trimiteţi-le la adresa menţionată mai jos. În colet puneţi şi documentul care confirmă achizionarea bunurilor şi formularul de reclamaţie completat. Trimiteţi bunurile întotdeauna complete, inclusiv cu accesoriile. Vă rugăm să nu trimiteţi bunurile ramburs, acestea nu vor fi acceptate.

Adresa pentru trimiterea reclamaţiei:

Expandeco - SMARTOMAT s.r.o., Str. Michelangelo, Nr. 25 Oradea, Jud. Bihor Cod postal 410431, RO

Telefon: +40373800148

Regulament pentru reclamaţii

Regulamentul pentru reclamaţii este parte integrantă a Termenilor şi Condiţiilor magazinului online operat pe adresa: www.armodd.ro, al vânzătorului: SMARTOMAT s.r.o., (denumită în continuare „Vânzător“), nr. de identificare: 05200342, având sediul 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, şi descrie modul în care se va proceda la reclamarea bunurilor achiziţionate de la Vânzător.

1. Dispoziţii introductive

Drepturile Cumpărătorului în cazul lipsei conformităţii (denumită în continuare “reclamaţie“) trebuie să fie exercitate în conformitate cu prezentul Regulament pentru reclamaţii. Toate situaţiile care nu sunt regelementate în prezentul Regulament pentru reclamaţii sunt guvernate de legislaţia Republicii Cehe. Vânzătorul va aduce prezentul Regulament pentru reclamaţii la cunoştinţa Cumpărătorului într-un mod adecvat şi, la cererea Cumpărătorului, i-l va pune la dispoziţie sub formă de text. Prezentul Regulament pentru reclamaţii este în conformitate cu Legea nr. 89/2012 din M.O. Codul civil şi Legea nr. 634/1992 din M.O. Privind protecţia consumatorului, în vigoare.

Vânzătorul nu răspunde pentru lipsa conformităţii în următoarele cazuri:

 • dacă este vorba de bunuri utilizate şi lipsa de conformitate corespunde gradului de utilizare sau uzură pe care l-au avut bunurile la preluarea lor de către Cumpărător,
 • lipsa de conformitate a apărut bunului prin uzura cauzată de utilizarea normală sau dacă aceasta rezultă din natura bunului (de ex., la sfârșitul duratei de viaţă),
 • este cauzată de Cumpărător şi a apărut prin utilizarea, depozitarea, întreţinerea necorespunzătoare, intervenţia Cumpărătorului sau prin deteriorări mecanice,
 • lipsa de conformitate a apărut ca urmare a unui eveniment extern, independent de Vânzător.

Reclamaţia nu este întemeiată în cazurile în care lipsa de conformitate a apărut:

 • prin utilizarea incorectă demonstrabilă a produsului (de ex., utilizarea în contradicţie cu instrucţiunile de utilizare sau cu instrucţiunile de pe ambalajul produsului sau cu regulile de utilizare general cunoscute ale produsului, funcţionarea la tensiune de alimentare incorectă, conectare la surse nepermise de alimentare) sau prin alte acţiuni incorecte ale utilizatorului;
 • prin intervenţia neautorizată demonstrabilă în dispozitiv, calamitate naturală, deteriorarea mecanică a produsului sau dacă au fost deteriorate sau îndepărtate sigiliile, dacă produsul este prevăzut cu sigilii;

2. Depunerea reclamaţiei

Cumpărătorul are dreptul de a depune reclamaţie la Vânzător prin transmiterea bunurilor la adresa: Expandeco - SMARTOMAT s.r.o., Str. Michelangelo, Nr. 25 Oradea, Jud. Bihor Cod postal 410431, RO

Cumpărătorul este obligat să facă dovada că are dreptul la reclamaţie, în special să facă dovada datei achiziţiei, fie prin prezentarea documentului care confirmă achiziţionarea produsului, fie prin confirmarea obligaţiilor Vânzătorului în cazul lipsei de conformitate prin certifcatul de garanţie, fie într-un alt mod verosimil. Cumpărătorul nu are dreptul la reclamaţie pentru lipsa de conformitate care a fost pretinsă în trecut, dacă pentru aceasta a fost oferită o reducere rezonabilă la preţul de achiziţie. În reclamaţie, Cumpărătorul este obligat să menţioneze datele de contact, în special adresa exactă la care urmează să fie trimis produsul de la Vânzător. În cazul în care exercitarea drepturilor în cazul lipsei conformităţii ar crea dificultăţi considerabile consumatorului, îndeosebi pentru faptul că bunul nu poate fi transportat la locul reclamaţiei în mod obişnuit sau este vorba despre bunuri care sunt instalate sau fac parte dintr-un imobil, Vânzătorul va evalua singur lipsa de conformitate, de comun acord cu Cumpărătorul, fie la faţa locului, fie într-un alt mod. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul este obligat să ofere Vânzătorului toată cooperarea necesară.

3. Responsabilitatea Vânzătorului

La comercializarea bunurilor, Vânzătorul garantează că bunurile au calitatea, cantitatea, dimensiunile şi greutatea specificate. Bunurile trebuie să fie lipsite de defecte şi să respecte standardele tehnice.

4. Răspunderea pentru lipsa conformităţii şi perioada de garanţie

Vânzătorul este răspunzător faţă de client pentru orice lipsă a conformităţii la momentul primirii produsului. În cazul în care lipsa de conformitate apare în termen de 6 luni de la primirea bunurilor de către client, se prezumă că lipsa de conformitate a existat la momentul primirii bunurilor, daca nu se dovedeşte altfel.

Cumpărătorul are dreptul de a solicita aducerea produsului la conformitate, conform acestui articol al Regulamentului pentru reclamaţii. Cumpărătorul poate solicita livrarea unui produs nou fără defecte numai dacă acest lucru nu este disproporţionat dată fiind natura defectului. Dacă defectul apare doar la o componentă a produsului, Cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea componentei. Cu toate acestea, dacă acest lucru este disproporţionat dată fiind natura defectului, mai ales dacă defectul poate fi remediat imediat, Cumpărătorul are dreptul la remedierea gratuită a defectului (a se vedea § 2169 din Legea nr. 89/2012 din M.O., Codul Civil).

5. Vânzătorul nu este răspunzător

 • în cazul produsului vândut la preţ redus, pentru lipsa de conformitate pentru care s-a convenit preţul redus,
 • pentru uzura cauzată de utilizarea normală a produsului,
 • în cazul unui produs utilizat, pentru lipsa de conformitate care corespunde gradului de utilizare sau de uzură, pe care l-a avut produsul la preluarea lui de către client.

Lipsa de conformitate care a apărut prin instalarea neprofesională sau punerea în funcţiune neprofesională a produsului se consideră lipsă de conformitate a produsului dacă această instalare sau punerea în funcţiune au fost:

 • stipulate în contractul de vânzare-cumpărare şi efectuate de Vânzător sau de o altă persoană pe răspunderea Vânzătorului,
 • efectuate de client şi lipsa de conformitate a apărut datorită instrucţiunilor incorecte din manualul de instalare sau de punere în funcţiune a produsului.

Produse specifice pentru reclamaţii sunt monitoarele şi televizoarele LCD, care trebuie să îndeplinească anumite prevederi ale standardului ISO 13406-2. Prin urmare, numai un astfel de monitor sau televizor LCD la care a apărut un defect la trei sau mai mulţi pixeli de culoare (punct pe ecran) sau şase sau mai mulţi subpixeli nefuncţionali, poate fi recunoscut ca produs defect şi ulterior reclamat.

Termenul de garanţie este de doi ani. În cazul achiziţionării de bunuri utilizate, drepturile în cazul lipsei conformităţii pot fi exercitate în douăzeci şi patru de luni. Acest lucru nu este valabil dacă părţile au redus această perioadă la jumătate din perioada legală la achiziţionarea bunurilor utilizate.

Perioada de garanţie începe să curgă de la primirea produsului de către client. În cazul în care produsul achiziţionat urmează să fie pus în funcţiune de către un alt antreprenor decât Vânzătorul, perioada de garanţie începe să curgă de la data punerii în funcţiune a produsului, dacă clientul a comandat punerea în funcţiune în maxim trei săptămâni de la preluarea produsului şi a furnizat cooperarea necesară pentru realizarea serviciului. Astfel, perioada de garanţie începe să curgă mai târziu doar dacă sunt îndeplinite toate condiţiile de mai sus. În cazul în care oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, perioada de garanţie începe să curgă de la data primirii produsului.

Perioada de la exercitarea dreptului în cazul lipsei conformităţii până la momentul în care clientul a fost obligat să preia produsul după reparaţie nu este calculată în perioada de garanţie (a se vedea §1922 din Legea nr. 89/2012 din M.O., Codul civil).

Vânzătorul este obligat să elibereze clientului o confirmare care să cuprindă data când şi-a exercitat dreptul, precum şi reparaţia şi durata acesteia.

6. Termenul limită pentru depunerea reclamaţiei

Drepturile în cazul lispei conformităţii pentru care este valabilă perioada de garanţie vor fi pierdute dacă nu vor fi exercitate în perioada de garanţie.

Vânzătorul sau angajatul autorizat de acesta se va exprima în privinţa reclamaţiei imediat, în cazuri dificile, în termen de trei zile lucrătoare de la primirea bunurilor şi va confirma acest lucru clientului prin e-mail. Acest termen nu include perioada necesară pentru evaluarea profesională a lipsei conformităţii (a se vedea § 19 din Legea privind protecţia consumatorului). Curgerea termenului pentru soluţionarea reclamaţiei se întrerupe în cazul în care Vânzătorul nu a primit toate componentele necesare soluţionării reclamaţiei (părţi ale bunurilor, documente etc.) Vânzătorul este obligat să solicite Cumpărătorului completarea componentelor în cel mai scurt timp posibil. Termenul se întrerupe de la această dată şi până la livrarea de către Cumpărător a tuturor componentelor solicitate. Reclamaţia, inclusiv remedierea defectului, trebuie soluţionate imediat, cel mai târziu în 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei, dacă Vânzătorul şi clientul nu vor conveni o perioadă de timp mai lungă. După expirarea acestei perioade, clientul are aceleaşi drepturi ca în cazul în care este vorba de un defect care nu poate fi remediat. Termenul pentru soluţionarea reclamaţiei începe să curgă din ziua următoare depunerii reclamaţiei (conform § 605 din Codul civil nr. 89/2012 din M.O.). Vânzătorul se obligă faţă de Cumpărător să-l informeze despre soluţionarea reclamaţiei cel mai târziu în 30 de zile de la primirea acesteia.

Clientul se poate interesa singur la Vânzător de rezultatul reclamaţiei. La preluarea produsului pentru procedura de reclamaţie, Vânzătorul nu răspunde pentru datele şi informaţiile Cumpărătorului, care sunt stocate pe HD, memorii sau alte suporturi de informaţii care fac parte integrantă din produsul preluat pentru reclamaţie, sau pentru o eventuală pierdere a acestora.

7. Calitatea la preluare

Vânzătorul declară că bunurile le predă Cumpărătorului în conformitate cu dispoziţiile § 2161 din Codul civil, adică:

 • bunurile au caracteristicile stipulate de Cumpărător şi Vânzător şi, în lipsa unui acord, caracteristicile descrise de Vânzător sau producător sau aşteptate de către Cumpărător, date fiind natura bunurilor şi declaraţiile făcute de aceştia prin publicitate,
 • bunurile corespund scopului de utilizare declarat de Vânzător sau scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal bunurile de acelaşi tip,
 • bunurile sunt în cantitatea, au dimensiunile sau greutatea corespunzătoare şi corespund cerinţelor reglementărilor legale.

În cazul în care bunul nu îndeplineşte cerinţele de mai sus la preluarea lui de către Cumpărător, acesta are dreptul la livrarea unui bun nou fără defecte, dacă acest lucru nu este disproporţionat dată fiind natura bunului. Dacă defectul priveşte doar o componentă a produsului, Cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea componentei; dacă acest lucru nu este posibil, acesta poate rezilia contractul şi poate solicita rambursarea integrală a preţului de achiziţie. Cu toate acestea, dacă acest lucru este disproporţionat dată fiind natura defectului, mai ales dacă defectul poate fi remediat imediat, Cumpărătorul are dreptul la remedierea gratuită a defectului.

În cazul în care Cumpărătorul nu va rezilia contractul sau nu îşi va exercita dreptul la livrarea unui produs nou fără defecte, la înlocuirea componentei acestuia sau la reparaţie, acesta poate solicita o reducere rezonabilă la preţul de achiziţie. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă şi în cazul în care Vânzătorul nu îi poate livra un produs nou fără defecte, înlocui componenta sau repara bunul, precum şi atunci când Vânzătorul nu efectuează remedierea într-un termen rezonabil sau dacă remedierea ar cauza consumatorului probleme semnificative.

Dacă lipsa de conformitate apare în termen de şase luni de la preluare, se prezumă că lipsa de conformitate a existat la momentul preluării bunurilor.

8. Drepturile în cazul lipsei conformităţii

Dacă produsul poate fi adus la conformitate, acest lucru este considerat întotdeauna o încălcare minoră a contractului. Într-un astfel de caz, clientul are dreptul la aducerea produsului la conformitate prin repararea sau înlocuirea lui, dacă acest lucru nu este disproporţionat dată fiind natura defectului.

Dacă produsul nu poate fi adus la conformitate prin repararea lui, clientul are dreptul la livrarea unui produs nou fără defecte. Dacă produsul nu poate fi adus la conformitate nici prin reparare, nici prin livrarea unui produs nou fără defecte, clientul are dreptul la o reducere rezonabilă la preţ sau la rezilierea contractului.

Dacă Vânzătorul nu va înlătura defectul într-un termen rezonabil sau informează Cumpărătorul că nu va remedia defectul sau refuză să remedieze defectul, Cumpărătorul, în locul remedierii defectului, poate solicita o reducere rezonabilă la preţul de achiziţie sau poate rezilia contractul. Cumpărătorul nu poate face această alegere fără acordul Vânzătorului.

Cumpărătorul nu poate rezilia contractul sau solicita livrarea unui produs nou, dacă nu poate returna produsul în starea în care l-a primit. Acest lucru nu se aplică în cazurile specificate în § 2110 din Legea nr. 89/2012 din M.O.

Drepturile în cazul lipsei conformităţii nu îi revin Cumpărătorului, dacă înainte de primirea bunului ştia de lipsa conformităţii sau dacă a produs-o el însuşi.

Dacă produsul are un defect pentru care Vânzătorul este răspunzător şi dacă este vorba de un produs vândut la un preţ redus sau de un produs utilizat, Cumpărătorul, în loc de înlocuirea produsului, are dreptul la o reducere rezonabilă.

9. Reapariţia defectelor

Clientul are dreptul la livrarea unui produs nou, înlocuirea unei componente, la o reducere rezonabilă la preţul produsului sau la rezilierea contractului, dacă nu poate folosi produsul în mod corespunzător datorită reapariţiei defectelor după reparaţie sau datorită unui număr mai mare de defecte.

Reapariţie a defectului înseamnă numai situaţia când după reparaţie reapare acelaşi defect care a fost remediat în perioada de garanţie de cel puţin două ori. Nu este vorba de situaţia menţionată în cazul în care la produs, după reparaţie, apare un alt defect decât cel reclamat anterior.

Produsul are un număr mai mare de defecte dacă la momentul depunerii reclamaţiei are cel puţin trei defecte remediabile.

10. Cooperarea clientului

Clientul este obligat să ofere Vânzătorului, fără întârziere, toată cooperarea pentru verificarea existenţei defectului reclamat şi pentru remedierea acestuia (inclusiv testarea sau dezasamblarea corespunzătoare şi necesară a produsului).

Clientul este obligat să predea produsul Vânzătorului în stare completă. În situaţia în care produsul nu este livrat complet şi dacă acest lucru este necesar pentru aflarea existenţei defectului reclamat şi/sau pentru remedierea acestuia, perioada de soluţionare a reclamaţiei începe să curgă abia după livrarea componentelor lipsă.

În special, clientul este obligat să predea produsul curat, în conformitate cu reglementările de igienă sau principiile generale de igienă, inclusiv toate componentele şi accesoriile acestuia, pentru a fi posibilă verificarea şi remedierea defectului.

11. Returnarea bunurilor reparate

Vânzătorul va trimite produsul la adresa Cumpărătorului, pe care acesta a menţionat-o în cererea de soluţionare a reclamaţiei.

12. Costurile cu reclamaţia şi soluţionarea litigiilor

În cazul în care reclamația este recunoscută ca fiind întemeiată, Cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor asociate exercitării dreptului său.

În cazul în care Vânzătorul respinge reclamaţia ca fiind neîntemeiată, Cumpărătorul, sau de comun acord cu Vânzătorul ambele părţi, poate apela la un expert judiciar din domeniu şi poate solicita o evaluare imparţială a defectului.

În cazul în care nu se ajunge la un acord între Cumpărător şi Vânzător, Cumpărătorul se poate adresa instanţei competente.

13. Dispoziţii finale

Prezentul Regulament pentru reclamaţii intră în vigoare la data de 1. 1. 2022.

Retururi și reclamații

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz