Condiţii de protecţie a datelor cu caracter personal

I. Dispoziţii de bază

 • Operatorul datelor cu caracter personal în temeiul art. 4 alin. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare: „GDPR”), este SMARTOMAT s.r.o. Nr. de identificare: 05200342, având sediul 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Republica Cehă, (denumită în continuare: „operator“).
 • Datele de contact ale operatorului sunt:

adresa: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Republica Cehă

email: info@armodd.ro

 • Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Operatorul nu a desemnat un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

II. Surse şi categorii de date cu caracter personal prelucrate

 • Operatorul prelucrează datele personale pe care i le-aţi furnizat sau datele personale pe care operatorul le-a obţinut în cadrul procesării comenzii dumneavoastră.
 • Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare şi de contact şi datele necesare executării contractului.

III. Temeiul legal şi scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 • Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este
  • executarea contractului încheiat între dumneavoastră şi operator conform art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR,
  • interesul legitim al operatorului pentru furnizarea de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale şi newslettere) în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR,
  • Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale şi newslettere) în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR coroborat cu § 7 alin. 2 din Legea nr. 480/2004 din M.O., privind anumite servicii ale societăţii informaţionale în cazul în care nu au fost comandate bunuri sau servicii.
 • Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este
  • procesarea comenzii dumneavoastră şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din relaţia contractuală dintre dumneavoastră şi operator; la plasarea comenzii sunt solicitate date cu caracter personal, necesare pentru procesarea cu succes a comenzii (numele şi adresa, date de contact), furnizarea datelor cu caracter personal fiind o cerinţă necesară pentru încheierea şi executarea contractului, iar fără furnizarea datelor cu caracter personal contractul nu poate fi încheiat sau executat de către operator,
  • trimiterea de comunicări comerciale şi realizarea altor activităţi de marketing.
 • Operatorul efectuează decizii individuale automate în sensul art. 22 GDPR. În privinţa unei astfel de prelucrări v-aţi dat consimţământul expres.

IV. Durata de stocare a datelor

 • Operatorul stochează datele cu caracter personal
  • pe perioada strict necesară pentru exercitarea drepturilor şi obligațiilor care decurg din relaţia contractuală dintre dumneavoastră şi operator şi pentru revendicarea drepturilor care decurg din aceste relaţii contractuale (pe o perioadă de 15 ani de la încetarea relaţiei contractuale).
  • până la revocarea consimţământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, pe o perioadă de maxim 15 ani, dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimţământului.
 • După expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, operatorul va şterge datele cu caracter personal.

V. Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanţii operatorului)

 • Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoane
  • implicate în livrarea de bunuri / servicii / realizarea plăţilor pe baza unui contract,
  • care asigură servicii de operare a magazinului electronic (Shoptet) şi alte servicii în legătură cu operarea magazinului electronic,
  • care asigură servicii de marketing.
 • Operatorul nu intenţionează să transfere datele cu caracter personal într-o ţară terţă (ţară în afara UE) sau către o organizaţie internaţională.

VI. Drepturile dumneavoastră

 • În condiţiile prevăzute în GDPR, aveţi
  • dreptul de a accesa datele dvs. personale în conformitate cu art. 15 GDPR,
  • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 16 GDPR, sau la restricţionarea prelucrării în conformitate cu art. 18 GDPR.
  • dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 17 GDPR.
  • dreptul de a vă opune prelucrării în conformitate cu art. 21 GDPR şi
  • dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 GDPR.
  • dreptul de a vă retrage consimţământul pentru prelucrare, în scris sau electronic la adresa sau e-mailul operatorului specificat la art. III din prezentele Condiţii.
 • De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal dacă consideraţi că v-a fost încălcat dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.

VII. Condiţii de securizare a datelor cu caracter personal

 • Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru securizarea datele cu caracter personal.
 • Operatorul a luat măsuri tehnice pentru securizarea depozitelor de date şi depozitelor de date cu caracter personal în format hârtie.
 • Operatorul declară că la datele cu caracter personal au acces numai persoanele autorizate de acesta.

VIII. Dispoziţii finale

 • Prin trimiterea comenzii prin formularul de comandă online, confirmaţi că aţi luat cunoştinţă de condiţiile de protectie a datelor cu caracter personal şi că le acceptaţi în totalitate.
 • Prin bifarea consimţământului prin intermediul formularului online, sunteţi de acord cu prezentele Condiţii. Prin bifarea consimţământului, confirmaţi că aţi luat cunoştinţă de condiţiile de protectie a datelor cu caracter personal şi că le acceptaţi în totalitate.
 • Operatorul are dreptul de a modifica prezentele Condiţii. Noua versiune a condiţiilor de protectie a datelor cu caracter personal va fi publicată pe site-ul său şi, simultan, vă va fi trimisă şi pe adresa de e-mail pe care aţi furnizat-o operatorului.

Prezentele Condiţii intră în vigoare la data de 1.1.2022

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz